Fizikalna edit_edited.jpg

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara je specijalizirana ustanova koja pacijentima pomaže da se nakon moždanog  udara vrate u normalan život. 

IMG_9416.JPG

Medicinske osnove rehabilitacije nakon moždanog udara

Rehabilitacija nakon moždanog udara bazira se na "neuroplastičnosti''  što znači da sačuvani dio mozga  može da nauči funkcije koje su izgubljene gubitkom moždanog tkiva.  

 

Proces učenja se temelji na intenzivnom vježbanju (ponavljanju) pokreta kojima se stimuliraju preostali neuroni da nauče izgubljene funkcije.

Kao posljedica ireverzibilnog gubitka moždanog tkiva, većini pacijenata je neophodna adekvatna rehabilitacija koja ubrzava i maksimalizira  oporavak. Temeljno pravilo rehabilitacije nakon moždanog udara je da sa rehabilitacijom neophodno krenuti odmah i da se najbolji rezultati postižu ako se terapija provodi najmanje 3 sata dnevno 5-6 dana sedmično u trajanju od 12-15 sedmica. 

​​

Ciljevi rehabilitacije

U prvim mjesecima nakon moždanog udara osnovni cilj je spriječiti novi moždani udar kao i komplikacije kao što su infekcije, plućna embolija, kontrakture i druga stanja koja otežavaju kliničku sliku i prognozu  rehabilitacije

U užem smislu cilj rehabilitacije nakon moždanog udara je da se pacijentima vrati sposobnost samostalnog obavljanja dnevnih aktivnosti u maksimalnom mogućem obimu. 

Samostalno sjedenje, ustajanje, kretanje sa ili bez pomagala, samostalno hranjenje, održavanje lične higijene, predstavljaju osnovne funkcije koje se rehabilitacijom unapređuju svakodnevno.

Pored motoričkih posljedica kod pacijenta nakon moždanog udara često se javljaju anksioznost i depresija. Ovi psihički i emocionalni poremećaji otežavaju oporavak. Prepoznavanje ovih simptoma kao i njihov adekvatan tretman značajno olakšavaju  rehabilitaciju a posljedično  i kvalitetu života.  

Personalizirani pristup svakom pacijentu je ključ uspješnog oporavka

Individualni rehabilitacijski plan temeljen na egzaktnim mjerenjima, objektivnim i realnim ciljevima te  mjerenju  postignuća u funkciji vremena  doprinose motivaciji pacijenta i njihovih porodica.