top of page
Fizikalna edit_edited.jpg

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara je specijalizirana ustanova koja pacijentima pomaže da se nakon moždanog udara vrate u normalan život putem robotske rehabilitacije, fizikalne i okupacione terapije, te 24h medicinskog nadzora. 

Naši servisi 

Amadeo 2.JPG

Medicinske osnove rehabilitacije nakon moždanog udara

Rehabilitacija nakon moždanog udara bazira se na "neuroplastičnosti''  što znači da je sačuvani dio mozga može da nauči funkcije koje su izgubljene gubitkom moždanog tkiva. 

Proces učenja se temelji na intenzivnom vježbanju (ponavljanju) pokreta kojima se stimuliraju preostali neuroni da nauče izgubljene funkcije.

 

Kao posljedica ireverzibilnog gubitka moždanog tkiva, većini pacijenata je neophodna adekvatna rehabilitacija koja ubrzava i maksimalizira  oporavak. Temeljno pravilo rehabilitacije nakon moždanog udara je da sa rehabilitacijom neophodno krenuti odmah i da se najbolji rezultati postižu ako se terapija provodi najmanje 3 sata dnevno 5-6 dana sedmično.

Dugoročno, najbolji rezultati u preživljavanju i kvaliteti života se postižu ako se rehabilitacija izvodi u trajanju od 12-15 sedmica, 5-6 dana tokom sedmice, u dnevnim aktivnostima ne kraćim od 3 sata. 

Ciljevi rehabilitacije

U prvim mjesecima nakon moždanog udara osnovni cilj je spriječiti novi moždani udar kao i komplikacije kao što su infekcije, plućnu emboliju, kontrakture i druga stanja koja otežavaju kliničku sliku i prognozu  rehabilitacije

U užem smislu cilj rehabilitacije nakon moždanog udara je da se pacijentima vrati sposobnost samostalnog obavljanja dnevnih aktivnosti u maksimalnom mogućem obimu. 

 

Samostalno sjedenje, ustajanje, kretanje sa ili bez pomagala, samostalno hranjenje, održavanje lične higijene, su osnovne funkcije koje se rehabilitacijom unaprjedjuju svakodnevno

 

Pored motoričkih posljedica kod pacijenta nakon moždanog udara često javljaju anksioznost i depresija. Ovi psihički i emocionalni poremećaji otežavaju oporavak. Prepoznavanje ovih simptoma kao i njihov adekvatan tretman značajno olakšavaju  rehabilitaciju, a posljedično  i kvalitetu života.  

Saznajte više o robotskoj rehabilitaciji koja se prakticira u ustanovi Familia ovdje.

Personalizirani pristup svakom pacijentu

Personalizirani pristup svakom pacijentu je ključ uspješnog oporavka.  Individualni rehabilitacijski plan temeljen na egzaktnim mjerenjima, objektivnim i realnim ciljevima te mjerenju postignuća u funkciji vremena  doprinose motivaciji pacijenta i njihovih porodica.  

Individualni rehabilitacijski plan definira medicinske i druge procedure koje najčešće podrazumijevaju:  opštu njegu, medicinsku njega, psihološku potporu, radno-okupacionu terapiju (muzikoterapija, art terapija, kognitivni trening), okupacionu terapiju - aktivnosti dnevnog života, fizikalnu  terapiju (sjedeći balans, vertikalizacija, hod, balans pri hodu), kardio trening,  rehabilitaciju šake..

Proces rehabilitacije se prati na dnevnoj osnovi, te se program adaptira na osnovu individualnih dostignuća u svim mjerljivim aspektima.  

bottom of page