top of page

Resursi 

Saznajte ključne informacije vezane za prevenciju moždanog udara, te liječenje i rehabilitaciju nakon istog. Za informacije vezane za liječenje u Domu Familia, kontaktirajte naše osoblje. 

bottom of page