top of page

Kao ustanova sa bogatim iskustvom u liječenju i rehabilitaciji pacijenata aktivno radimo na unapređivanju postojećih i implementaciji novih servisa, a temelj je edukacija i usavršavanje medicinskog osoblja.

U proteklim godinama, stručnim radom i zalaganjem stekli smo povjerenje velikog broja porodica naših korisnika. Zadovoljstvo naših korisnika, personalizirani pristup,  kao i objektivni rezultati rehabilitacije najtežih medicinskih stanja čine nas ponosnim i motiviraju za dalje unapređenje.

 

Izlazeći u susret Vašim potrebama, pripremili smo za Vas pakete usluga rehabilitacije u vidu poludnevnih boravaka u našoj Ustanovi. 

Svi paketi obuhvataju sljedeće usluge: 

  • Robotska neurorehabilitacija u kombinaciji sa kineziterapijskim procedurama dva termina po 45 minuta

  • Okupaciona terapija za vrijeme pauze između fizikalnih terapija

  • Medicinski nadzor

  • Mjerenje vitalnih parametara

  • Prevoz

  • Obrok

PAKET I 

    Robotska neurorehabilitacija uz kineziterapijske procedure - 16 termina

Okupaciona terapija

Medicinski nadzor

Mjerenje vitalnih parametara

    Transport na fizikalnu terapiju

Obrok

PAKET II 

Robotska neurorehabilitacija uz kineziterapijske procedure - 24 termina

Okupaciona terapija

Medicinski nadzor

Mjerenje vitalnih parametara

Transport na fizikalnu terapiju

Obrok

PAKET III

  Robotska neurorehabilitacija uz kineziterapijske procedure - 40 termina

Okupaciona terapija

Medicinski nadzor

Mjerenje vitalnih parametara

    Transport na fizikalnu terapiju

Obrok

bottom of page