top of page
Fizikalna edit_edited.jpg

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara

Centar za rehabilitaciju nakon moždanog udara je specijalizirana ustanova koja pacijentima pomaže da se nakon moždanog udara vrate u normalan život putem robotske rehabilitacije, fizikalne i okupacione terapije, te 24h medicinskog nadzora. 

Naši servisi 

Amadeo 2.JPG

Medicinske osnove rehabilitacije nakon moždanog udara

Rehabilitacija nakon moždanog udara bazira se na "neuroplastičnosti''  što znači da je sačuvani dio mozga može da nauči funkcije koje su izgubljene gubitkom moždanog tkiva. 

Proces učenja se temelji na intenzivnom vježbanju (ponavljanju) pokreta kojima se stimuliraju preostali neuroni da nauče izgubljene funkcije.

 

Kao posljedica ireverzibilnog gubitka moždanog tkiva, većini pacijenata je neophodna adekvatna rehabilitacija koja ubrzava i maksimalizira  oporavak. Temeljno pravilo rehabilitacije nakon moždanog udara je da sa rehabilitacijom neophodno krenuti odmah i da se najbolji rezultati postižu ako se terapija provodi najmanje 3 sata dnevno 5-6 dana sedmično.

Dugoročno, najbolji rezultati u preživljavanju i kvaliteti života se postižu ako se rehabilitacija izvodi u trajanju od 12-15 sedmica, 5-6 dana tokom sedmice, u dnevnim aktivnostima ne kraćim od 3 sata. 

Zakažite besplatne konsultacije 

Zakažite besplatne konsultacije i izokinetičko mjerenje na Biodex 4 Pro™ sistemu!

bottom of page