top of page

Robotski asistirana rehabilitacija nakon moždanog udara

Robotska rehabilitacija je vrsta fizičke rehabilitacije koja koristi robotske uređaje za pomoć pacijentima da povrate kretanje i funkciju. Ovi uređaji mogu pružiti pomoć ili povratnu informaciju pacijentima dok izvode vježbe ili zadatke, pomažući im da poboljšaju svoju snagu, raspon pokreta i koordinaciju.

 

Robotski asistirana rehabilitacija se temelji na kontrolisanom ponavljanju pokreta što uz poboljšanje motivacije i inicijative doprinosi sposobnosti mozga da se nakon bolesti ili povrede moduliše, reorganizuje i uspostavlja nove veze (sinapse) između nervnih ćelija koje preuzimaju ulogu i funkciju oštećenih.

Da bi naši pacijenti imali najbolji i najbrži oporavak nakon moždanog udara vježbe izvodimo uz  asistiranu robotsku rehabilitacijiu, što nam omogućava da pratimo i objektiviziramo rezultate  rehabilitacije. 

 

U Ustanovi ćete pronaći: 

Biodex System 4 Pro™

Izokinetička platforma  Biodex System 4 Pro™,  koristi se  za identifikaciju, tretiranje i dokumentiranje disbalansa koji uzrokuje  moždani udar. 

 

U prvoj fazi rehabilitacije , mjeri se  snaga i  i izdržljivosti mišića koji okružuju pojedini zglob.  Na osnovu dobivenih rezultata može se tačno planirati obim i  tip rehabilitacije  za stanu tijela  koja je oštećena nakon moždanog udara. 

 

Kontrolnim mjerenjima nakon rehabilitacijskih procedura tačno se može odrediti dostignuti napredak i napraviti dalji plan rehabilitacije.

Biodex 2.JPG

AMADEO® Finger-Hand-Rehabilitation

AMADEO® Finger-Hand-Rehabilitation je savremeni robotski terapijski uređaj podesan za sve faze rehabilitacije prstiju i šake.
 

Naročito je efikasan  za rehabilitaciju prstiju i šake nakon moždanog udara.  Ovisno o potrebama rehabilitacije moguće su  tri vrste terapije pasivna, aktivno potpomognuta i aktivna terapija kroz interakciju pomoću Igrica.
 

Trening sa Igricama  posebno je podesan jer povećava motivaciju i angažman pacijenta za rehabilitaciju.
 

Robotska rehabilitacija rezultira  bržom i potpunijom uspostavom fukcija šake te se postiže cilj rehabilitacije da se  pacijenti što prije osposobe za samostalne aktivnosti dnevnog života 

Amadeo 2.JPG

RATULS -InMotion Robotic Gym System

RATULS  sistem je  robotski podpomogunta rehabilitacija ramena, šake i ruke  kod pacijenta koji imaju smanjanu funkciju nakon moždanog udara. Robot podpomaže  pacijentu u izvršavanju pokreta gornjih ekstremiteta kao i procjene funkcionalnosti istih. 

RATULS program se sastoji od tri sesije u trajanju od 45 minuta u sedmici a izvodi se tokom  12 sedmica. Ukupan broj sesija je 36.


Program je progresivan, počinje sa laganijim izazovima koji podrazumijevaju pokrete ramena-lakta, a ide prema kompleksnijim koji podrazumijevaju pokrete šake.

Robot svake dvije sedmice vrši evaluaciju pokreta, procijenjuje funkciju ruke prema  tome koliko je pacijent pokrete izvodio sam a koliko mu je robot pomogao. 

DSC_4045.JPG

Ekstenzomat  Kinetec Performa™

Primjenom extenzomata nakon moždanog udara pomoći će vam da ponovno naučite motoričke vještine donjih extremiteta dok se oštećena područja mozga prilagođavaju i reorganiziraju.

Kako bi se vratio ispravan obrazac pokreta neophodno je isti pokret višestruko ponoviti. Nevjerojatnu sposobnost mozga da se reorganizira i nadoknadi izgubljenu funkciju  nazivamo „neuroplastičnost“.
 

Precizno određivanje biomehaničkih parametara je osnova kvalitetnog individualnog programa rehabilitacije. Zakažite besplatne konsultacije i izokinetičko mjerenje na Biodex 4 Pro™ sistemu te započnite proces oporavka već danas.

bottom of page